Pro Activ » Logotip
Proactiv d.o.o.

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

1. Organizator igre

Organizator nagradne igre “” je podjetje Pro Activ d.o.o., Bizoviška cesta 55, 1000 Ljubljana

 

2. Čas poteka igre

Nagradna igra poteka od 07.04.2014 in traja do vključno 05.06.2015

 

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija barvil Carin haircosmetics, ter pridobivanje lojalnih strank.

 

4. Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko poslovni pertnerji sodelujejo na način:

•ob nakupu petih barvil, oziroma ob nakupu nad 50,00€ prejme poslovni partner kupon, ki ga izpolni s svojimi podatki in ga pošlje na sedež podjetja Pro Activ d.o.o.

 

5. Nagrade in pridobitev nagrad

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za več nagrad:

 

1 nagrada:

Oprema frizerskega salona v vrednosti 5.000,00€

2 nagrada:

Oprema frizerskega salona v vrednosti 2.000,00€

3 nagrada:

Izdelki Carin haircosmetics v vrednosti 1.000,00€

4 nagrada:

Izdelki iz asortimana podjetja Pro Activ d.o.o. v vrednosti 500,00€

5 nagrada:

5 x Izdelki iz asortimana podjetja Pro Activ d.o.o. v vrednosti 500,00€

 

 

Žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja Pro Activ d.o.o., Bizoviška cesta 55, 1000 Ljubljana dne 06.06.2015 ob 17.00 uri, pod nadzorom komisije v sestavi:

• Andrej Kutnjak (predsednik komisije)

• Aleš Primar (član komisije)

• Uroš Marič (član komisije)

 

Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo hranil eno leto na naslovu Pro Activ d.o.o. , Bizoviška cesta 55, 1000 Ljubljana. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.

 

6. Komisija in pristojnosti

Komisija nagradne igre, v sestavi:

• Andrej Kutnjak (predsednik komisije)

• Aleš Primar (član komisije)

• Uroš Marič (član komisije)

 

 

ima sledeče pristojnosti:

• nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre,

 

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem lahko pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne s strani komisije le tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane kupone pridobil s striktnim upoštevanjem pravil nagradne igre. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.

 

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na sedežu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico nemudoma in nepreklicno diskvalificirati.

 

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko poštnega naslova, s katerim je sodelujoči v nagradni igri sodeloval.

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

 

7. Objava nagrajencev

Vsi sodelujoči bodo o nagrajencih glavne nagrade obveščeni preko pošte 10 dni po zaključku nagradne igre.

Prejemniki nagrad, ki se bodo podelile z žrebom, bodo objavljeni tudi na spletni strani www.pro-activ.si.

 

 

Splošno o nagradah in nagrajencih

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.pro-activ.si, ki bo namenjena obveščanju sodelujočih o rezultatih nagradne igre, za kar od organizatorja in partnerjev ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, ki se v danem primeru ne podeli.

 

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.

 

V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju/partnerjem nagradne igre) Pro Activ d.o.o., posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi.

 

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od (so)organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade.

 

 

8. Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani, ne morejo sodelovati v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetja Pro Activ d.o.

 

8.1. Druge določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne igre. Organizator ne odgovarja za nepopolne kupone z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri,je pogojeno z nakupom izdelkov podjetja Pro Activ d.o.o.

 

9. Dostopnost pravil igre

Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju Pro Activ d.o.o.

 

10. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Pro Activ d.o.o.bo podatke, ki jih bo pridobil od sodelujočih v nagradni igri uporabljali izključno za naslednje namene:

• izvedba nagradne igre;

• objava nagrajencev v nagradni igri na spletni strani www.pro –activ.si

• obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanj;

• pošiljanje aktualnih e-novic po e-pošti;

• pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih;

 

Upravljalca bosta pridobljene podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Upravljalca pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

 

Pridobljeni podatki se hranijo:

• e-poštni naslov: trajno oziroma do preklica, s strani njegovega imetnika;

• ime in priimek: trajno zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju e-sporočil po podelitvi nagrad

• naslov, davčna številka in davčna izpostava: 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe lahko upravljalca podatke po lastni presoji izbrišeta ali anonimizirata.

 

11. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadar koli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@pro-activ.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli pozneje biti izbrisan iz e-mail baze prejemnikov obvestil podjetija Pro Activ d.o.o.,  lahko kadar koli to zahtevo sporoči na sedež podjetja ali email naslov info@pro-activ.si.

 

12. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 07.04.2014

 

 

KOMENTAR

NASLOV PODJETJA

Pro Activ d.o.o.

Bizoviška cesta 55,

1000 Ljubljana,

Slovenija, EU

 

 

Centrala: 01 542 88 85

Fax: 01 542 06 36

 

 

Matična številka 5767644000

Davčna številka SI 47632330

 

 

IBAN SI56 0201 2001 7925 953 (NLB d.d.)

SWIFT oz BIC: LJBASI2X

 

 

IBAN SI56 9067 2000 0535 307

(PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d.)

KONTAKT / ZASTOPNIK

PRIMAR ALEŠ

Tel. 041 766 855

ales@pro-activ.si

Dolenjska, Primorska,

Notranjska, Posavje

 

 

KUTNJAK ANDREJ

Tel. 041 766 866

andrej@pro-activ.si

Ljubljana

 

 

MARIČ UROŠ

Tel. 041 766 500

uros@pro-activ.si

Prekmurje, Zasavje, Gorenjska, Štajerska, Koroška

 

 

KOREN ALEKSANDER

Tel. 041 369 696

info@pro-activ.si

Skladišče, Ljubljana

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.